Qmime të tarifave dhe shërbimeve për kreditin hipotekar

Qmime të tarifave dhe shërbimeve për kreditin hipotekar

Rishikimi I aplikimit Falas
Kompensim për aprovimin e kreditit 5%-8% nga vlera e kreditit
kamata 9,25% norma fikse vjetore
Kompensim për administrimin e kreditit 0,42%-0,82% nga vlera e kreditit, në muaj
Ndryshime dhe përmbushje të kontratës Falas
Pagesë e parakohshme e shumës së përgithshme ose të pjesërishme të huazimit Falas

 

Harxhimet e notarit për Kontratë për peng paguhen në përputhshmërri të tarifës kreditore. Harxhimet për regjistrimin e të drejtave të pengut në përfitim te Shoqërise Financiare ,paguhen në pajtueshmërri me Tarifën në librin publik të përshtatshëm . Të njejtat së bashku me harxhimet për përcaktimin e vlerës së pasurisë së patundshme dhe harxhimet për polisën e sigurimit të pasurisë së lënë peng mga rreziqet bazike () i mbart shfrytëzuesi i kreditit.

*procesi është i ndryshueshëm në mvarësi të kstegorisë së kerkuesit për kredit