Kredit hipotekar për blerjen e pautundshmërive

Hipocredit për blerjen e vendbanimeve-ajo është mundësi e shpejtë dhe komode për të fituar vendbanim të rri. Krediti I siguruar do të shëndrohet në patundshmërine të cilën ti dëshiron ta blesh.

 •  Paratë do të paguhen menjëherë,pasiqë aplikimi për fitimin e hipotekës do të jetë e siguruar në librat e katastarit dhe Banka e cila do ta nënshkruan kontratën e marëveshjes;
 •  Krediti me vlerë deri në 70% nga vlera e patundshmërisë, prej 120.000 deri në 4.000.000 МКD;
 •  Afati I kreditimit - nga 6 muaj deri në 15 vjet ;
 •  Kthimi I parakohshëm I kreditit-falas;
 •  Mundësi për pagesën e vetëm te kamatës se kreditit, me kthimin e vlerës kryesore në fund të periudhës së kreditimit;
Vlera e ratës mujore në mvarësi me shumën e zgjedhur dhe afatit mundesh ta shofish vet në kalkulator;
  • Shuma e huazimit

   120 000 МКD 2 000 000 МКD 4 000 000 МКD
  • Pjesëmarrje

   15% 15% 30% 95%
  • Afati I huazimit

   6 muaj 15 vite
  Shuma e huazimit 9 600 МКD
  Rrata juaj mujore 148 МКD
Paraqitja e aplikimin për fitimin e kreditit.

Procesi I aprovimit të kreditit është vërtetë I thjeshtë. Informacionet detale për atë I keni këtu.

Pyetjet më shpesh të parashtruara për kreditin hipotekar për blerjen e patundshmërive:

Cilat dokumente janë të nevojshme për të marr kredit për blerjen e vendbanimit?

Dokumentet e nevojshme për aprovimin e kreditit duhen të dërgohen në postën elektronike info@hipocredit.mk:

 1. Fotografia e patundshmërive,t cilën planifikoni ta blini;
 2. Kopje e letërnjoftimit Tuaj;
 3. Kontratë për blerjen e patundshmërive ( ajo mund të dërgohet në notar gjatë nënshkrimit të kontratës kreditore);

Për sa kohë unë mund të fitoj aprovimin e kreditit për blerjen e patundshmërive?

Ne zakonisht ju sugjerojmë një afat disa orësh për fitimin e aplikimit. Nëse ti paraqet aplikim në mbrëmje ose në fund të javës, ne do të ju dërgojmë aprovim në fund të diës që punohet.

Në cfarë afati kohor do të jetë I rishikuar aplikimi im ,pas dorvzimit të të gjitha informacioneve?

Krediti për blerjen e vendbanimit zakonisht aprovohet me afat prej 2-3 ditë. Në atë mënyrë procedura është shumë e shpejtë dhe pas disa ditëve ti mund ta blesh vendbanimin.

A është e nevojshme të bëhet vlerësimi I pasurivë te patudshme?

Në rastet e përgjithshme do të jetë e nevojshme vlerësimi I patundshmërive,mirëpo atë procedurë do ta kryen shpejtë dhe në kohën e duhur do ta kryen partneri ynë Latio

A janë të rëndësishme të ardhurat e mija për fitimin e kreditit për blerjen e patundshmërive

Për tu fituar Hipocredit ,huazuasi duhet të ketë të ardhura të vërtetuara dhe të rregullta. Vlera e ratës mujore duhet të përshtatet me të ardhurat mujore të huazuesit, për atë shkak zgjidhet afat mv I përshtatshëm I kthimit të kreditit.

Nuk jeni të bindur në atë që krediti me hipotekë të patundshmërive paraqitet si zgjidhje e qëlluar për Ju?

A keni pyetje? Lidhuni me ne për të fituar konsultim falas.