Хипотекарен кредит за купување на недвижнини

Hipocredit за купување на дом - можност брзо и комфорно да обезбедите нов дом. Со одобрениот кредит ќе дојдете до домот кој одамна го посакувате.

 •  Средствата се исплаќаат веднаш откако апликацијата за добивање на хипотека ќе биде потврдена во катастарските книги или ќе се потпише Договорот за купопродажба;
 •  Кредит во износ до 70% од вредноста на недвижнината, од 120.000 МКД до 4.000.000 МКД;
 •  Рок на отплата - од 6 месеци до 15 години;  
 •  Можност за отплата само на каматата на кредитот, со враќање на главницата на крајот на периодот на отплата;  
Пресметка за износот на месечната рата во зависност од избраниот износ и рокот на отплата на кредитот може да погледнете на калкулаторот;
  • Износ на кредитот

   120 000 МКД 2 000 000 МКД 4 000 000 МКД
  • Учество

   15% 15% 30% 95%
  • Период на отплата на кредитот

   6 месеци 15 години
  Износ на кредитот 9 600 МКД
  Месечна рата 148 МКД
Аплицирајте за кредит

Постапката за одобрување на кредит е навистина многу едноставна. Детални информации погледнете тука.

Често поставувани прашања за хипотекарен кредит за купување на недвижност:

Кои документи е потребно да се достават за да се добие кредит за купување на живеалиште?

Потребните документи за одобрување на кредит, треба да се испратат на електронска адреса hipocredit@digitalfinance.mk:

 1. Фотографии на недвижнината која сакате да ја купите;
 2. Копија од Вашата лична карта;
 3. Договор за купување на недвижноста (може да се приложи на нотар при потпишување на кредитниот договор).

Колку време трае процесот на одобрување?

Вообичаено даваме преддоговорни инфомации во рок од неколку часа по приемот на апликацијата. Доколку аплицирате навечер или кон крајот на неделата, тогаш ние ќе Ви испратиме одговор на Вашата апликација следниот работен ден.

Во кој временски рок ќе биде разгледана мојата апликација после доставување на сите информации?

Кредитот за купување на дом вообичаено се одобрува во рок од 2-3 дена. На тој начин, постапката е многу брза, и по неколку дена Вие ќе можете да купите дом.

Потребно ли е да се направи проценка на недвижноста?

Да, во повеќето случаи потребна е проценка на недвижноста, но тоа брзо и по однапред договорен термин за Вас ќе го стори нашиот овластен проценител.

Дали се важни моите приходи за добивање на кредит за купување на дом?

За да се добие Hipocredit, позајмувачот треба да има докажани и редовни приходи. Износот на месечната рата треба да одговара на приходите на лицето кое аплицира, затоа се избира најсоодветен рок за отплата на кредитот.

Дали хипотекарниот кредит е правилно решение за мене?

Имате дополнителни прашања? Контактирајте нѐ за да добиете бесплатна консултација.