Kombinime dhe refinansime të krediteve

Kombinimi dhe refinansimi I krediteve Hipocredit-është zgjidhje ideale,nëse huazuesi ka disa kredite harxhuese ose kredite të shpejta ndërsa kërkon kushte më të mira për kthimin e kreditit. Sigurimi I kombinimit dhe refinansimit të krediteve do të jenë pasuritë e patundshme. Mund të refinansohet numër i caktuar i krediteve:

  •  Norma e interesit është prej 3-4 më e ulët;
  •  Mundësi për të marr kredit me vlerë shtesë në vëllimin ekzistues ;
  •  Krediti shtesë ipet me afat për disa ditë nga momenti I dorëzimit të dokumenteve ;
  •  Shuma e refinansimit deri në-70% nga vlera e patundshmërive ;
  •  Vlera e kreditit - nga 120.000 deri në 4.000.000 MKD;
  •  Afati I kreditimit - nga 6 deri në 15 vite ;
  •  Kushtet elastike për kthimin e kreditit
Të bëhet aplikim për kombinim të krediteve

Kombinimi ose refinansimi I krediteve me patundshmëri si sigurim - është procedurë shumë e thjeshtë. Informacione më detale për atë I keni këtu.

Pyetjet më shpesh të parashtrara për mundësinë e kominimeve të krediteve:

A mund të vazhdohet afati I kthimit të kreditit gjatë kombinimit ose refinansimit të krediteve tjera?

Po, është e mundur. Ne do të ofrojmë afat të kthimit të kreditit në bazë të ratës mujore më të pëlqyer dhe më te dëshiruar të të ardhurave tua.

Nëse unë I refinansoj kreditet tjera dhe në kredit fitoj shumë shtesë nga Hipocredit, a do të jetë rata ime mujore më e madhe se tani?

Kreditet e Hipocredit.mk më shpesh janë nga 3-4 më e lirë se krediti harxhues. Në numër më të madh të rasteve gjatë kombinimeve të krediteve me fititm të shumës shtesë nga Hipocredit shuma e ratës mujore bie që të jetë më e vogel.

A mundem unë ti refinansoj kreditet përderisa jam I papunësuar?

Për të fituar kredit nga Hipocredit huazuesi duhet të ketë të ardhura të rregullta dhe të vërtetuara.

Sa është shuma e penaleve gjatë vonesës së ratës mujore të kreditit?

Dënim I kamatës ligjore dhe paralajmërim për vonesë.

Nuk jeni të bindur në atë që refinansimi I kreditit me patundshmëri nën hipotekë paraqitet si zgjidhje e vërtetë për ju?

A keni pyetje? Lidhuni me ne për të fituar konsultim falas.