Комбинирање и рефинансирање на кредити

Комбинирањето или рефинансирањето на кредити со Hipocredit - е идеално решение, доколку кредитотбарателот има неколку потрошувачки кредити и/или брзи кредити, и бара подобри услови за враќање на кредитот. Како обезбедување за комбинирање или рефинансирање на другите кредити ќе бидат недвижнините. Може да се рефинансираат неограничен број на кредити

  •  Каматната стапка е пониска а роковите за отплата се подолги;    
  •  Можност да се земе дополнителна сума на веќе постоечкиот обем на обврски;
  •  Дополнителниот кредит се издава во рок од неколку дена од моментот на поднесување на документите;
  •  Сумата на рефинансирање е до 70% од вредноста на недвижнината;   
  •  Износ на кредитот - од 120.000 МКД до 4.000.000 МКД;
  •  Рок на отплата - од 6 месеци до 15 години;
  •  Флексибилни услови за отплата на кредитот
Аплицирајте за кредит

Комбинирањето или рефинансирањето на кредити со недвижнини како обезбедување е многу едноставна постапка. Детални информации погледнете тука.

Често поставувани прашања за можности при комбинирање на кредити:

Може ли да се продолжи рокот на враќање на кредити при комбинирање или рефинансирање на други кредити?

Да, тоа е можно. Нудиме рок на враќање на кредитот во согласност на Вашите приходи и големина на месечната рата.

Ако јас ги рефинансирам другите кредити и добијам дополнителна сума од Hipocredit, дали мојата месечна рата ќе биде повисока од онаа до сега?

Кредитите на Hipocredit.mk најчесто се неколку пати поевтини од потрошувачките кредити. Во најголем број случаи при комбинирање на кредити со добивање на дополнителна сума од Hipocredit вкупната месечна рата е многу помала.

Можам ли да ги рефинансирам своите кредити, ако во моментот официјално сум невработен?

За добивање на кредит од Hipocredit кредитобарателот треба да е во редовен работен однос и да има докажани и редовни приходи.

Колкав е износот на пенали при доцнење на месечната рата од кредитот?

За секој ден доцнење се пресметуваат законска затезна камата и опомени од доцнењето.

Дали рефинансирањето на кредити со залог на недвижнини е правилно решение за мене?

Имате дополнителни прашања? Контактирајте нѐ за да добиете бесплатна консултација.