Kredit për blerje të automobilit me patundshmëri nën hipotekë

Hipocredit siguron kredit për blerje të automobileve ose për riparimin e saj me patundshmëri nën hipotekë

  • Dy herë është më e lirë se kreditet tjera të popullore harxhuese;
  • Të hollat do të paguhen menjëherë pasiqe aplikimi hipotekar do të jetë e evidentuar në librat e katastarit;
  • Nuk ka kufizime sa I përket moshës, brednit ose shitësit të automobilit;
  • Krediti me vlerë prej 70% të vlerës së patundshmërise;
  • Nuk është e nevojshme të investoni në automobil, ai ju përket juve;
  • Pa investim fillestar;
  • Nuk është e nevojshme sigurimi Kasko;
  • Kushte elastike për kthimin e kreditit;
  • Kthimi I mëhershëm I kreditit - falas;
Të bëhet aplikim për marrjen e kreditit

Procesi I dhënjes së kreditit me patundshmëri nën hipotekë -është procedurë shumë e thjeshtë. Informacione më detale për atë I keni këtu.

Pyetjet më shpesh të parashtruara për kreditin për blerjen e automobileve me patundshmëri nen hipotekë:

Cilat janë kostot e kredit dhënjes?

Qmimi I dhënjes së kreditit është I paraqitur në listën e qmimeve këtu.

A mundem të marr kredit , por për momentin jam oficijalisht I papunësuar?

Për të fituar kredit nga Hipocredit huazuesi duhet të ketë të ardhura të rregullta dhe të vërtetuara.

A mundem ta kthej kreditin më herët?

Po, shlyerja e parakohshme e huasë është falas.

Cilat dokumente duhen të dorëzohen për të fituar kredit për blerjen e automobilit me patundshmëri nën hipotekë?

Për të marr kredit me patundshmëri nën hipotekë për blerjen e automobilit është shumë e thjeshtë. Nuk duhet të dorëzohen dokumente për automobil (pasaporta teknike e automobilit,polica e sigurimit Kasko etj) është e nevojshme të mbushet aplikimi për fitimin e aplikimit ,duke dorëzuar të dhënat personale dhe adresën e patundshmërisë së investuar.

Nuk je I bindur që krediti hipotekar paraqitet si zgjidhje e vërtetë për blerje të automobilit?

A keni pyetje? Lidhuni me ne për të fituar konsultim falas.