Кредит за купување на автомобил со залог на недвижнини

Hipocredit обезбедува кредит за купување на автомобил или за негова поправка со залог на недвижнини.

  • Неколку пати поповолни услови во однос на условите на другите најпопуларни потрошувачки кредити;
  • Средствата се исплаќаат веднаш откако ќе се потврди хипотеката во катастарските книги;
  • Нема ограничувања во однос на староста, брендот или продавачот на автомобилот;
  • Кредитот во износ до 70% од вредноста на недвижнината;
  • Да се заложува автомобилот не е потребно , тој Ви припаѓа Вам;
  • Без почетен влог;
  • Не е потребно осигурување Kasko;
  • Флексибилни услови за отплата на кредитот;
  • Предвремено враќање на кредитот - бесплатно;
Аплицирајте за кредит

Постапката за аплицирање за кредит за автомобили со залог на недвижнини е многу едноставна постапка. Детални информации погледнете тука.

Често поставувани прашања за кредитот за купување на автомобил под залог на недвижнини:

Колкави се трошоците за добивање на кредитот?

Цената за исплата на кредитот е наведена во нашиот ценовник тука.

Можам ли јас да добијам кредит, ако во моментот официјално не сум вработен?

За добивање на кредит од Hipocredit, барателот мора да има редовни месечни приходи од вработеност

Можам ли да го вратам кредитот предвреме?

Да, предвремената отплата на кредитот е бесплатна.

Кои документи се потребни да се достават за добивање на кредит за купување на автомобил со залог на недвижнини?

Да се добие кредит со залог на недвижнини за купување на автомобил е многу едноставно. Не треба да доставувате документи за автомобилот (технички пасош на автомобилот, осигурителна полиса Кasko и.т.н.). Потребно е да се пополни апликација за добивање на кредитот, наведувајќи лични податоци и адреса на заложената недвижнина.

Дали хипотекарниот кредит за автомобил е правилно решение за мене?

Имате дополнителни прашања? Контактирајте нѐ за да добиете бесплатна консултација.