Krediti për renovim më hipotekë të patundshmërive/ krediti hipotekar për renovim

Doni ta përmirësoni ose renovoni shtëpinë?

Hipocredit sugjeron kredit për renovimin e shtëpisë, si dhe garancion për kthimin e saj shfytëzohet hipoteka e patundshmërive

  • 3-4 herë është më lirë sa I përket kreditit më të famshëm harxhues
  • Krediti me vlerë deri në 70% nga vlera e patundshmërive (120.000 MKD - 4.000.000 MKD);
  • Periudha e ripagimit - nga 6 muaj deri në 15 vjet;
  • Të hollat paguhen menjëherë pas vërtetimit të aplikimit hipotekar dhe librave të katastarit;
  • Kushte elastike për kthimin e kreditit;
  • Kthimi I parakohshëm I kreditit- falas;
  • Mundësi për fitim të kreditit shtesë,duke e shrytëzuar patundshmërine e njejtë nën hipotekë
Të dorëzohet aplikim për fitimin e kreditit

Procesi I aprovimit të kreditit është vërtetë I thjeshtë. Informacionet detale për atë I keni këtu.

Pyetjet më shpesh të parashtruara për kredit hipotekar për renovimin e shtëpisë:

Nëse unë dua të marr kredit për përmirësimin e shtëpisë me hipotekë të padunshmërive, a duhet të dorëzoj llogari më të cilën vërtetohen blerjet e mallrave të reja,kontrolle, etj

Jo, ne nuk kërkojmë dëshmi për renovimin e shtëpisë.

A mund unë të marr kredit me hipotekë te patundshmërive,nëse pronësia ime është nën hipotekë ne ndonjë kompani tjeter?

Jo, pasiqë është e pamundur të regjistrohet një pronësi nën dy hipoteka. Por ti mund të bësh refinansim për kreditin ekzistues, duke I shfrytëzuar ofertat e Hypocredit. Lidhu me specialistin tonë kreditor (shife kontaktin) dhe zbulo se si ne mund të ju ndihmojmë!

Nuk jeni të bindur në atë që krediti me pronësi nën hipotekë për renovimin e shtëpisë nuk është zgjidhje e duhur?

A keni pyetje? Lidhuni me ne për të fituar konsultim falas.