Кредит за реновирање со залог на недвижнина / хипотекарен кредит за реновирање

Сакате да го реновирате домот?

Hipocredit предлага кредит за реновирање на домот, а како гаранција за негова отплата се користи залог на недвижнина.

  • Неколку пати поефтино во однос на најпопуларните потрошувачки кредити
  • Кредит во износ до 70% од вредноста на недвижнината (120.000 МКД - 4.000.000 МКД);
  • Рок на отплата - од 6 месеци до 15 години;
  • Средствата се исплаќаат веднаш откако ќе се потврди хипотеката во катастарските книги;
  • Флексибилни услови за отплата на кредитот
  • Предвремено враќање на кредитот - бесплатно;
  • Можност за добивање на дополнителен кредит користејќи го истиот залог на недвижнини.
Аплицирајте за кредит

Постапката за одобрување на кредит е навистина многу едноставна. Детални информации погледнете тука.

Често поставувани прашања за хипотекарен кредит за реновирање на домот:

Ако сакам да добијам кредит за реновирање на домот со залог на недвижнина, дали треба да поднесувам сметки и фактури, кои го потврдуваат купувањето на нови апарати за домаќинство, и сл.?

Не, ние не бараме докази за направеното реновирање на домот.

Можам ли јас да добијам кредит со залог на недвижнина, ако мојата сопственост веќе е заложена во друга компанија?

Не, бидејќи е невозможно да се регистрираат две хипотеки на сопственост. Но, можете да го рефинансирате постоечкиот кредит, користејќи ги понудите на Hipocredit. Контактирајте ги нашите кредитни консултанти (види Контакти) и дознајте како може да Ви помогнеме!

Дали хипотекарниот кредит за реновирање на домот е правилно решение за мене?

Имате дополнителни прашања? Исконтактирајте не за да добиете бесплатна консултација.