Регистрација на кредитобарател

Регистрација на кредитобарател

Хипотекарен кредит

Вид на заем

  • Износ на кредитот

   120 000 МКД 2 000 000 МКД 4 000 000 МКД
  • Период на отплата на кредитот

   6 месеци 15 години
  Месечна рата 148 МКД
  • Вредност на недвижнината

   120 000 МКД 2 000 000 МКД 4 000 000 МКД
  • Учество

   20% 10% 25% 95%
  • Период на отплата на кредитот

   6 месеци 15 години
  Износ на кредитот 9 600 МКД
  Месечна рата 148 МКД